Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Onderzoek naar NS op klacht Veolia bij aanbesteding OV in Limburg

Onderzoek naar NS op klacht Veolia bij aanbesteding OV in Limburg

""

ACM heeft vastgesteld dat NS de Spoorwegwet heeft overtreden door Veolia geen redelijk aanbod van diensten te doen voorafgaand aan de aanbesteding van het openbaar vervoer (OV) in Limburg. Dit concludeerde ACM op basis van onderzoek naar aanleiding van een klacht van Veolia.

Klacht Veolia

De klacht van Veolia ging over gebrek aan toegang tot diensten van NS in de aanbesteding van het openbaar vervoer in Limburg. Veolia stelde dat NS de Spoorwegwet overtrad door onder andere geen redelijk aanbod te doen voor diensten op stations zoals kaartautomaten, servicebalies en pauzelocaties voor personeel. Ook zou NS volgens Veolia de Mededingingswet overtreden door misbruik te maken van zijn machtspositie.

Toegang tot diensten

Volgens de Spoorwegwet moet eerlijke concurrentie in het spoorvervoer mogelijk zijn. Concurrenten van NS zijn afhankelijk van toegang tot diensten die NS en ProRail beheert op stations. Om in de aanbesteding in Limburg een concurrerende inschrijving te kunnen doen, had Veolia toegang tot diensten van NS nodig. De Spoorwegwet verplicht NS voor het gebruik van deze diensten een redelijk aanbod aan concurrenten te doen. ACM houdt toezicht op NS als beheerder van diensten, zoals een locatie voor een OV-chippaal in stationsgebouwen.

Overtreding Spoorwegwet

ACM heeft op 6 maart 2015 een deel van de klacht van Veolia beoordeeld. ACM heeft vastgesteld dat NS onvoldoende meewerkte aan verzoeken van Veolia om deze diensten te mogen gebruiken. Door geen redelijk aanbod te doen voor diensten op stations heeft NS de Spoorwegwet overtreden. Daarnaast constateerde ACM dat NS concurrentiegevoelige informatie van Veolia doorspeelde aan zijn dochteronderneming Abellio. Abellio deed ook mee ook aan de aanbesteding en kon met die informatie een oneerlijke voorsprong krijgen op de andere deelnemers aan de aanbesteding. Door Veolia geen redelijk aanbod te doen bij de aanbesteding heeft NS de concurrentie belemmerd. Tegen deze zaak is beroep aangetekend bij het CBb.

Onderzoek overtreding Mededingingswet

Een ander deel van de klacht van Veolia betrof een mogelijke overtreding van de Mededingingswet. Hierover heeft ACM nog geen besluit genomen. ACM onderzoekt nog of er sprake is van machtsmisbruik of mogelijke andere overtredingen van NS. Dit onderzoek loopt door in 2016.