Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Onderzoek naar pakkettenmarkt gestart

Onderzoek naar pakkettenmarkt gestart

""

De markt voor pakketbezorging groeit, in tegenstelling tot de postmarkt, wel. ACM is in 2015 een onderzoek gestart naar deze groeiende markt. ACM onderzoekt of de concurrentie op deze markt goed werkt. De resultaten van het onderzoek komen in 2016 beschikbaar.

Pakketbezorging groeit

De groei van het online shoppen leidt tot steeds meer bezorgde pakketten. De verwachting is dat deze groei de komende jaren door blijft zetten. Daarom vindt ACM het belangrijk dat de markt voor pakketbezorging goed functioneert en dat er sprake is van een gelijk speelveld, waar geen partijen worden bevoordeeld of benadeeld. Daarbij heeft ACM ook oog voor de verstoring van dit speelveld door de wijze waarop het personeel wordt betaald of ingehuurd.

Aandacht voor grensoverschrijdend pakketvervoer

In het onderzoek kijkt ACM ook naar het grensoverschrijdend pakketvervoer. De Europese Commissie heeft daar in haar plannen voor de Digital Single Market ook specifiek aandacht voor gevraagd omdat zij vooral daar problemen voorziet.