Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Oneerlijke handelspraktijk Duinzigt Woonservice

Oneerlijke handelspraktijk Duinzigt Woonservice

tekening van mensen die naast huizen staan

ACM heeft huurbemiddelingsbureau Duinzigt een last onder dwangsom opgelegd vanwege het in rekening brengen van bemiddelingskosten aan huurders terwijl zij tevens voor verhuurders bemiddelde. Duinzigt rekent niet langer bemiddelingskosten aan huurders, maar rekent in plaats daarvan nu wel administratiekosten van 195 euro per huurder per transactie. Voorheen rekende Duinzigt bemiddelingskosten van 1 maand huur.

ACM schatte de opbrengst door de gemiddelde bemiddelingskosten per huurder, minus de administratiekosten van 195 euro, te vermenigvuldigen met het aantal verhuurtransacties (zelfstandige woonruimtes) per jaar van Duinzigt. ACM gaat ervan uit dat dit effect optreedt in 2015 en de eerste helft van 2016.

De Eerste Kamer heeft op 22 december 2015 een wetsvoorstel aangenomen over het tegengaan van het berekenen van dubbele bemiddelingskosten. De wetswijziging treedt naar verwachting in de loop van 2016 in werking. ACM neemt aan dat Duinzigt in de tweede helft van 2016 om die reden al geen dubbele bemiddelingskosten meer zou rekenen. Zij neemt het effect daarom voor de helft mee bij de opbrengst over 2016.