Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Oneerlijke handelspraktijk energieaanbieders

Oneerlijke handelspraktijk energieaanbieders

""

ACM heeft 4 energieleveranciers, te weten Nuon, Energieflex, Gewoon Energie en Windunie, een last onder dwangsom opgelegd. Dit deed ACM omdat zij onduidelijke informatie verschaften over onder andere de prijs en het herroepingsrecht. Gewoon Energie en Windunie gaven daarnaast niet duidelijk aan dat zij optraden als wederverkoper. Consumenten kunnen hierdoor moeilijker prijzen vergelijken. Dit is in strijd met de consumentenregels.

Voor het benaderen van de opbrengst maakte ACM een inschatting van de omzet die elk van de energieleveranciers behaalt in Nederland. Door onduidelijke informatie te geven creëren zij intransparantie. Hierdoor bestaat de kans dat consumenten een verkeerde (te dure) keuze maken en te maken krijgen met extra zoekkosten. Consistent met de gehanteerde berekeningsmethode in eerdere jaren gaat ACM ervan uit dat de schade van de verkeerde keuze in totaal 0,25% van de gerealiseerde omzet betreft. De extra zoekkosten berekende ACM door de extra zoektijd te vermenigvuldigen met het gemiddelde uurloon. De voorzichtige aanname hierbij is dat consumenten gemiddeld 5 minuten extra zoeken wegens intransparantie. ACM neemt aan dat dit effect 2 jaar duurt.