Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Oneerlijke handelspraktijk Lecturama

Oneerlijke handelspraktijk Lecturama

""

ACM heeft uitgeverij Lecturama beboet voor het ongevraagd toezenden van hobby- en verzamelpakketten en het verstrekken van misleidende informatie hierover. Tevens is de uiteindelijk aandeelhouder beboet als feitelijk leidinggevende in deze zaak. Lecturama is per 1 februari 2015 ontbonden en in liquidatie.

Als gevolg van toezichtsacties van ACM, die uiteindelijk in het opgelegde boetebesluit hebben geresulteerd, heeft Lecturama zijn activiteiten gestaakt. ACM heeft geen reden om te denken dat dit zonder haar optreden ook zou zijn gebeurd.

ACM schatte de opbrengst door de gemiddelde kosten van de eerste vervolgzending te vermenigvuldigen met het aantal consumenten dat op jaarbasis afhaakt na die eerste vervolgzending. Hierbij neemt ACM aan dat de vervolgzending voor deze consumenten ongewenst was. ACM neemt het effect voor 2 jaar mee.