Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Opbrengst consumententoezicht

Opbrengst consumententoezicht

""

De geschatte opbrengst van het consumententoezicht in 2015 bedraagt 21 miljoen euro. Deze opbrengst is gebaseerd op 9 zaken: 7 oneerlijke handelspraktijken en 2 zaken waarbij een snelle interventie is toegepast. Activiteiten uit 2013 en 2014 waarvan de opbrengsten nog doorlopen in 2015 dragen voor ruim 16,5 miljoen euro bij. Deze bedragen bij elkaar maken de totale geschatte opbrengst van consumententoezicht 37,5 miljoen euro voor 2015.

Het daadwerkelijke effect van het consumententoezicht is echter groter dan de financieel uitgedrukte opbrengst. Voor veel activiteiten van ACM op het gebied van consumententoezicht is het lastig om opbrengst te schatten. De effecten hiervan zijn namelijk moeilijk in geld uit te drukken. Voorbeelden hiervan zijn de verbeterde voorwaarden van sportscholen en de verbeterde informatievoorziening door energieaanbieders.

ACM beschrijft per zaak hoe zij tot de berekening van de opbrengst is gekomen. Maar ACM specificeert de opbrengst niet per zaak in verband met vertrouwelijkheden.