Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Opbrengst energietoezicht

Opbrengst energietoezicht

""

De geschatte opbrengst van het toezicht op de energiemarkt in 2015 betrof ruim 95 miljoen euro. Deze opbrengst is gebaseerd op 6 zaken:

  1. De tariefverlaging door inzet van de veilinggelden bij de tarieven van TenneT
  2. Het vaststellen van een maximumtarief voor de levering van warmte
  3. De kostenverlaging van kwaliteitsconversie van gas
  4. De introductie van de flow-based marktkoppeling
  5. Nacalculaties in de berekeningen van de inkomsten van landelijke en regionale netbeheerders

Naast de bovengenoemde toezichtopbrengsten dragen de in 2013 genomen methodebesluiten en codewijziging voor circa 730 miljoen euro bij aan de besparingen voor 2015. Deze bedragen bij elkaar maken de totale geschatte opbrengst van toezicht op de energiemarkt circa 825 miljoen euro voor 2015.