Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Opbrengst mededingingstoezicht

Opbrengst mededingingstoezicht

""

De geschatte opbrengst van het mededingingstoezicht in 2015 bedraagt ruim 50 miljoen euro. Deze opbrengst heeft betrekking op het concurrentie- en concentratietoezicht. Zaken uit 2013 en 2014 dragen voor circa 55 miljoen euro bij. Deze bedragen bij elkaar maken de totale geschatte opbrengst van mededingingstoezicht bijna 105 miljoen euro in 2015.

De geschatte opbrengst met betrekking tot concurrentietoezicht in 2015 betrof circa 35 miljoen euro. Zaken uit 2013 en 2014 dragen voor circa 55 miljoen euro bij. Deze bedragen bij elkaar maken de totale geschatte opbrengst van concurrentietoezicht circa 90 miljoen euro voor 2015.

Voor de berekening van de opbrengst in 2015 komen 2 concentratiezaken in aanmerking. De geschatte opbrengst over 2015 voor concentratietoezicht bedraagt ruim 15 miljoen euro. In 2015 is 1 fusie verboden en 1 fusie aangepast als gevolg van het optreden van ACM. Er zijn geen fusiemeldingen ingetrokken als gevolg van het optreden van ACM. Ook zijn er geen concentratiezaken die in 2013 of 2014 zijn afgerond en in aanmerking komen voor de opbrengst in 2015.

ACM beschrijft per zaak hoe zij tot de schatting van de opbrengst is gekomen. Maar ACM specificeert de opbrengst niet per zaak in verband met vertrouwelijkheden.