Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Openstaande vorderingen ACM organisatie

Openstaande vorderingen ACM organisatie

""

De onderstaande tabel geeft de stand van de openstaande vorderingen per 31 december 2015 respectievelijk 2014 aan.

Tabel 3: Openstaande vorderingen ACM organisatie 2015
2015 2014
Telecom
Bijdrage Elektronische Communicatie 1.378.621 1.196.952
Bijdrage Nummers 936.264 1.371.791
Bijdrage TTP 102.845 156.173
Post
Bijdrage Post Niet Universele Dienstverlening 664.774 532.525
Bijdrage Post Universele Dienstverlening 273.995 87.750
Melding fusies 473.173 201.199
Sancties 103.788.494 134.039.225
Overige (vorderingen) 732.148 768.424
Totaal 108.350.314 138.354.039

Vanaf verslagjaar 2015 is de post nog te factureren niet meer in de stand van de vorderingen opgenomen. ACM volgt hier de vigerende regelgeving. Dit verklaart het verschil van 0,4 miljoen euro in weergegeven cijfers 2014 en 2015. In onderstaande tabel is de correctie weergegeven.

Tabel 4: Vergelijkende cijfers 2014 en 2015 betreffende Nummers
2015 gecorrigeerd 2014 2014
Telecom
Bijdrage Nummers 936.264 959.290 1.371.791

De sancties zijn omlaag gegaan van 134,0 miljoen euro in 2014 naar 103,8 miljoen euro in 2015. De daling is als volgt te verklaren. Er is voor 39,4 miljoen euro aan sancties ontvangen. Daarnaast wordt vanaf 2015 de nog niet opeisbare wettelijke rente niet meer als vordering per balansdatum geboekt (7,1 miljoen euro). Hierdoor zijn de waarderingsgrondslagen in lijn met de richtlijnen van het ministerie van Economische Zaken (EZ). De sancties zijn daardoor gewaardeerd tegen nominale waarde. Verder was er sprake van een verlaging van diverse sancties door gerechtelijke uitspraken voor een bedrag van 8,2 miljoen euro. Er is voor een bedrag van 24,4 miljoen aan nieuwe sancties geadministreerd.