Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Over ACM

Over ACM

""

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) is een onafhankelijke toezichthouder die zich sterk maakt voor consumenten en bedrijven. Daarom heeft ACM haar wettelijke opdracht in de volgende missie vertaald:

"ACM bevordert kansen en keuzes voor bedrijven en consumenten"

Door de bundeling van OPTA, NMa en de Consumentenautoriteit ontstond in 2013 een unieke toezichthouder, de enige in Europa die zo is georganiseerd. De werkzaamheden van ACM, die elkaar aanvullen en versterken, omvatten het algemene mededingingstoezicht, de regulering van (delen van de) markten voor energie, telecommunicatie, post en vervoer, en de bescherming van consumentenrechten.

Opbrengst: ongeveer 1,3 miljard euro

ACM kijkt terug op 2015 als een jaar waarin zij stevige resultaten heeft neergezet. ACM berekende de verwachte effecten van haar optreden op de consumentenwelvaart. Het geschatte totale effect voor 2015 is ongeveer 1,3 miljard euro. Dat is de opbrengst van het werk van ACM in 2015.

Het ACM-jaarverslag 2015

Het jaarverslag 2015 van ACM biedt een overzicht van wat ACM in 2015 heeft gedaan en wat de opbrengst hiervan is voor de consumentenwelvaart. Via de links en verwijzingen in dit jaarverslag vindt u meer informatie over het werk van ACM.

ACM heeft speciale aandacht voor de thema's van de ACM agenda 2014-2015. Ook komt de belangrijkste rechtspraak over het toezicht van ACM aan de orde. Daarnaast geeft ACM met de monitors in dit jaarverslag inzicht in de laatste ontwikkelingen die spelen op de markten voor energie, telecom en post. Ten slotte publiceert ACM in dit jaarverslag kengetallen over bijvoorbeeld het aantal zaken gedurende het jaar en over de doorlooptijden van belangrijke processen. Met de kengetallen geeft ACM op een transparante en meetbare manier inzicht in haar werk.

Externe evaluatie van ACM

Een extern adviesbureau heeft ACM 2 jaar na haar oprichting geëvalueerd op doelmatigheid en doeltreffendheid. ACM heeft de resultaten ontvangen en zowel de overwegend positieve evaluatie als de aanbevelingen omarmd. We werken in 2016 verder aan de opvolging van de aanbevelingen, zoals het verbeteren van doorlooptijden.

Het Signaal 2016

Tegelijkertijd met het jaarverslag brengt ACM het Signaal uit. Hierin kijkt ACM naar maatschappelijke ontwikkelingen die van belang zijn voor haar toezicht. In het Signaal 2016 gaat ACM in op de volgende onderwerpen: overheid & markt, energie en zorg.