Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Overstapdrempels zorgverzekeringen

Overstapdrempels zorgverzekeringen

"Kopafbeelding: overstapdrempels zorgverzekeringen"

ACM heeft in 2015 voor de tweede keer het overstapgedrag in de zorgverzekeringsmarkt onderzocht. Het aantal mensen dat zich oriënteert op een nieuwe zorgverzekering neemt toe (30%, tegen 25% in 2014). Het aantal overstappers is vrijwel gelijk gebleven. Voor overstappers is de prijs nog steeds de belangrijkste drijfveer (61%). Daarnaast noemen zij steeds vaker andere redenen, zoals dekking (34%) en vrije zorgkeuze (20%).

Het is belangrijk dat consumenten bewust en weloverwogen een keuze maken voor een zorgverzekering die aansluit op hun behoefte. Vanaf half november tot 1 januari kunnen consumenten een nieuwe zorgverzekering kiezen. Op ConsuWijzer staat een stappenplan voor consumenten die willen overstappen. In het najaar van 2014 heeft 1 op de 5 oriënterende consumenten deze informatie daadwerkelijk gebruikt.