Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Overtreding regels netneutraliteit KPN en Vodafone

Overtreding regels netneutraliteit KPN en Vodafone

""

ACM heeft in 2015 boetes geïnd van KPN (250.000 euro) en Vodafone (200.000 euro) voor het overtreden van de regels voor netneutraliteit.

KPN blokkeerde op zijn gratis WIFI-hotspots diverse diensten, waaronder sommige manieren van internetbellen. Daardoor konden consumenten niet van deze diensten gebruikmaken. Het is voor aanbieders van internet verboden om te bepalen wat hun klanten op internet wel en niet kunnen doen.

Vodafone bood abonnementen aan waarbij klanten via een app naar de betaalzender HBO konden kijken zonder dat de daarvoor gebruikte data in rekening werden gebracht. Op die manier stuurde Vodafone zijn klanten in wat zij op internet deden en ook dat is niet toegestaan. De wetgeving vereist dat aanbieders van internet niet met blokkades of tarieven de keuzes van consumenten op het internet beïnvloeden. Alle data moeten zij tegen dezelfde voorwaarden doorgeven. Dat is het idee achter netneutraliteit en dat is wat ACM handhaaft. Zo voorkomt ACM dat de consument uiteindelijk minder keuzevrijheid heeft op internet.

Belang van open internet

Een open internet is belangrijk voor de vrije verspreiding van informatie en de ontwikkeling van innovatieve diensten. ACM houdt in de gaten of de aanbieders van internettoegang dit op een netneutrale manier doen, dat wil zeggen dat ze de toegang tot het internet niet onnodig afknijpen, blokkeren of vertragen. Dit verbod kent een aantal uitzonderingen. Aanbieders mogen bijvoorbeeld internetverkeer wel belemmeren of vertragen om te voorkomen dat het netwerk volloopt en anders helemaal niet meer toegankelijk is, mits dat voor alle type diensten op dezelfde manier gebeurt. Ook moeten aanbieders consumenten goed voorlichten bij het aangaan van het internetabonnement. Naast het verbod op blokkeren mogen aanbieders ook geen apart tarief rekenen voor diensten als bijvoorbeeld WhatsApp of Skype.

ACM houdt toezicht op naleving van deze regels. Daarnaast kunnen klachten die ACM via ConsuWijzer krijgt van consumenten, of signalen van ondernemingen die binnenkomen via de tiplijn aanleiding zijn om een onderzoek te starten.