Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Postmonitor

Postmonitor

""

ACM heeft de taak om de ontwikkelingen op de postmarkt en het effect van liberalisering van die markt in kaart te brengen. In 2015 publiceerde ACM de marktmonitor over 2014, gebaseerd op de cijfers van 22 postvervoerbedrijven.

Minder geadresseerde post

In 2014 werden er 3,5 miljard poststukken verstuurd, 8% minder dan in 2013. Consumenten verstuurden 7% van de post, bedrijven 93%. De omzet in de markt daalde minder hard dan het volume: met 1,36 miljard euro was de omzet in 2014 slechts 2% lager dan in 2013. Dit komt doordat de prijzen gemiddeld met 6% zijn verhoogd.

PostNL blijft marktleider

PostNL beschikt als enige aanbieder over landelijk dekkend, fijnmazig netwerk van inzamelpunten. Hierdoor blijft PostNL veruit de belangrijkste partij voor post van consumenten. Op de zakelijke markt is er meer concurrentie. PostNL bezorgt het overgrote deel van de 24-uurs post van zakelijke klanten. Daarnaast zijn er ruim 100 andere postvervoerbedrijven die regionaal of lokaal tot 5 dagen per week post bezorgen. Hun marktaandeel is in 2014 licht gestegen. De regionale en lokale postvervoerbedrijven zijn actief in diverse regio's in Nederland. Opvallend is dat zij zich niet uitsluitend richten op dichtbevolkte gebieden; de Randstad is zelfs iets ondervertegenwoordigd. Op een kaart laat ACM zien hoeveel postbedrijven er per regio actief zijn.

Bij de 72-uurs post hebben Sandd en PostNL beide een landelijk bezorgnetwerk en hebben beide bedrijven een substantieel marktaandeel.

Kleine postvervoerbedrijven deels afhankelijk van netwerk PostNL

De regionale en lokale postvervoerbedrijven hebben ook post die bezorgd moet worden buiten hun eigen verzorgingsgebied. Deels besteden die bedrijven dit uit aan elkaar. Voor het andere deel zijn de kleinere postvervoerders afhankelijk van PostNL voor de bezorging. Van de post die de regionale of lokale postvervoerders bij zakelijke klanten ophalen, wordt ongeveer de helft bezorgd via het netwerk van PostNL. ACM houdt toezicht op de voorwaarden en tarieven die PostNL rekent aan andere postvervoerders voor de bezorging.