Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
PostNL bestraft vanwege het dwarszitten van de concurrentie

PostNL bestraft vanwege het dwarszitten van de concurrentie

""

ACM heeft PostNL in 2015 enkele keren bestraft omdat hij de concurrentie dwarszat. Naast PostNL heeft alleen Sandd een landelijk bezorgnetwerk. Andere postvervoerbedrijven zijn voor een deel van hun post afhankelijk van bezorging door PostNL. Voor dat deel rekende PostNL hogere tarieven of ongunstiger voorwaarden aan postvervoerbedrijven dan aan zijn eigen klanten. Dat mag niet.

PostNL benadeelde postvervoerbedrijven

Volgens de Postwet mag PostNL postvervoerbedrijven die bij hem post aanleveren niet discrimineren ten opzichte van zijn eigen klanten. Regionale postvervoerbedrijven hebben geen landelijk 5-daags bezorgnetwerk. Dat hebben zij wel nodig om actief te kunnen zijn op de zogenoemde 24-uurs post. Daarom bezorgt PostNL, die wel beschikt over zo'n landelijk bezorgnetwerk, een deel van de post van hun klanten. Die bezorging moet PostNL doen tegen dezelfde tarieven en voorwaarden als hij zijn eigen klanten biedt. Door dat niet te doen belemmert PostNL de ontwikkeling van de concurrentie op de postmarkt. Hiervan ondervinden verzenders van post nadeel.

ACM publiceerde 3 besluiten:

  1. Bij de aanbesteding van de gemeente Rotterdam bood PostNL een nieuwe tariefstructuur aan waaronder vaste tarieven per gewichtsklasse. Deze nieuwe structuur bood PostNL niet aan de postvervoerbedrijven, waardoor zij niet goed konden meedingen bij het doen van aanbiedingen aan klanten. ACM heeft PostNL opgedragen dit aanbod alsnog te doen.
  2. PostNL heeft in 2015 speciale tarieven en voorwaarden gehanteerd voor partijen post met meerdere afzenders en voor brieven met meerdere afzenderadressen op de envelop (bijvoorbeeld 1 adres van de postvervoerder en 1 van de verzender). PostNL heeft niet aannemelijk gemaakt dat deze speciale tarieven en voorwaarden nodig waren vanuit operationeel oogpunt. ACM heeft geconcludeerd dat deze specifiek gericht waren op het benadelen van de concurrerende postvervoerbedrijven. ACM heeft PostNL opgedragen om daarmee te stoppen.
  3. De door PostNL gebruikte tarieven en voorwaarden staan in een openbaar tarievenboekje en een interne tarievenbrochure. De interne tarievenbrochure is niet beschikbaar voor klanten van PostNL. Postvervoerbedrijven hadden daardoor geen volledig inzicht in de tarieven en voorwaarden. Zij werden zo benadeeld in het doen van aanbiedingen aan klanten. ACM heeft PostNL opgedragen om informatie uit de interne tarievenbrochure alsnog toegankelijk te maken voor postvervoerbedrijven.

De rechter heeft bepaald dat PostNL zich moet houden aan deze besluiten en dat ACM deze besluiten mocht publiceren.

Onderzoek naar opslag bij late levering

Verder heeft ACM onderzoek gedaan naar een door PostNL ingevoerde opslag bij late aanlevering van post. ACM had bedenkingen bij deze opslag en vroeg zich af of deze niet nadelig zou uitwerken voor postvervoerbedrijven. Als gevolg daarvan heeft PostNL de invoering van de opslag weer teruggedraaid. Ook kondigde PostNL aan dat hij kortingen alleen nog over het volume per individuele klant zou verlenen. Voor postvervoerbedrijven zou dat betekenen dat zij niet meer in aanmerking komen voor kortingen over het totale volume, maar alleen over het volume per iedere individuele klant, dat zij aanleveren bij PostNL. Omdat ACM dit strijdig vond met de Postwet, heeft PostNL postvervoerbedrijven alsnog geïnformeerd dit niet voor hen te zullen doorvoeren.

Verdere consultatie van marktanalyse post

De verplichtingen die ACM kan opleggen in een marktanalysebesluit vervangen op termijn artikel 9 uit de Postwet. In 2014 is ACM met de voorbereiding van het eerste marktanalysebesluit gestart. Dit besluit is gericht op de toegang tot het netwerk van PostNL voor de bezorging van 24-uurs post. In 2014 is de markt hierover geconsulteerd. Medio 2015 heeft ACM de markt voor de tweede keer geconsulteerd over de vormgeving van verplichtingen. Mede vanwege de reacties van postvervoerbedrijven en de gedragingen van PostNL doet ACM nader onderzoek om te komen tot effectieve verplichtingen. Ook heeft ACM PostNL de mogelijkheid geboden om samen met marktpartijen voorstellen te doen voor de invulling van de verplichtingen. Dit moet in 2016 leiden tot een definitief marktanalysebesluit.