Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Postzaken

Postzaken

""

In 2015 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam belangrijke uitspraken gedaan over de dienstverlening van PostNL aan concurrerende postvervoerbedrijven. ACM heeft 3 keer aan PostNL een last onder dwangsom opgelegd.

Aanbesteding Rotterdam

Bij inschrijving door PostNL en concurrent VSP in de aanbesteding voor de bezorging van 24-uurs post van de gemeente Rotterdam, bleek PostNL aan de gemeente andere voorwaarden aan te bieden dan aan VSP. ACM legde als last op dat PostNL het aanbod dat hij aan VSP had gedaan moest aanpassen aan ten minste het aanbod voor de gemeente. Ook moest PostNL dit aanbod in de markt bekend maken. De voorzieningenrechter was met ACM van oordeel dat PostNL VSP discrimineerde en liet de opgelegde last in stand. Volgens de voorzieningenrechter liet de Postwet en de opgelegde maatregel voldoende ruimte voor PostNL om te concurreren.

Voorwaarden en Tarieven 2015

In een tweede procedure had ACM PostNL een last opgelegd om eerlijke voorwaarden te hanteren. De post van eigen klanten van PostNL bevat meestal maar 1 afzenderadres. De post van concurrerende postvervoerders bevat vaak meerdere afzenderadressen. PostNL mag de post van concurrenten niet om die reden in een duurdere productcategorie plaatsen als daar geen objectieve rechtvaardiging voor is. De voorzieningenrechter wees ook in deze procedure het verzoek van PostNL tot schorsing af.

Transparantieverplichting

De voorzieningenrechter wees nog een verzoek tot schorsing af. Dit ging over een last onder dwangsom die ACM oplegde voor meer transparantie. PostNL hanteerde naast de tarieven op zijn website en in het openbare tarievenboekje nog speciale tarieven voor zijn eigen klanten. Andere postvervoerbedrijven moeten ook kunnen profiteren van die voorwaarden en tarieven.