Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Postzegelprijs mag stijgen, maar minder dan PostNL had gewild

Postzegelprijs mag stijgen, maar minder dan PostNL had gewild

""

De universele postdienst bestaat uit losse brieven met een postzegel, losse pakketjes, aangetekende brieven en enkele andere diensten. De tarieven voor deze diensten mogen niet te hoog zijn. ACM heeft in 2015 beoordeeld of PostNL de kosten goed toerekent. De tariefruimte die PostNL uiteindelijk voor 2016 heeft, is minder dan PostNL had gewild. Dit neemt niet weg dat het tarief voor de postzegel stijgt in 2016. Dat komt omdat het postvolume sneller daalt dan dat de kosten dalen.

Postzegel wordt duurder in 2016

De gewone binnenlandse postzegel gaat 73 cent kosten in 2016. De prijs voor het bezorgen van een standaardpakketje in Nederland blijft 6,95 euro. ACM heeft in 2015 geoordeeld dat dit voldoet aan de wettelijke regels, omdat het past binnen de eerder door ACM vastgestelde tariefruimte. Die tariefruimte is vastgesteld door te kijken welke kosten PostNL maakt om de universele postdienst te leveren.

Postvolume daalt sneller dan de kosten

De universele postdienst houdt onder meer in dat PostNL 5 dagen per week overal in Nederland de post moet bezorgen. Er wordt steeds minder post verstuurd. De kosten van PostNL dalen minder snel dan het volume. Dit komt bijvoorbeeld omdat los van de hoeveelheid post de postbode nog wel steeds zijn ronde moet maken. Hierdoor stijgen de kosten per verstuurde brief.

PostNL heeft toerekening van kosten moeten aanpassen

ACM heeft beoordeeld of PostNL op correcte wijze kosten toerekent aan de universele postdienst. In het voorstel van PostNL van begin 2015 was dit volgens ACM niet het geval. Daarom heeft ACM in april 2015 het kostentoerekeningssysteem van PostNL afgekeurd. PostNL heeft vervolgens zijn systeem aangepast. Daardoor zijn uiteindelijk 14% minder kosten aan de universele postdienst toegerekend. Deels komt dat doordat PostNL de manier waarop zij kosten toerekent heeft veranderd. En deels doordat de berekeningen nu uitgaan van een ander boekjaar dan de oorspronkelijke voorstellen: 2014 in plaats van 2013. Dit is van belang omdat de kosten in 2014 aanmerkelijk lager waren dan in 2013. Dat aangepaste systeem heeft ACM in september 2015 goedgekeurd. Tegelijkertijd heeft ACM ook de tariefruimte voor 2016 vastgesteld.