Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Publicatie van besluiten

Publicatie van besluiten

""

ACM is een open toezichthouder en publiceert in principe al haar besluiten. Daarvoor geldt sinds 1 augustus 2014 het regime van de Instellingswet ACM.

Voor sommige besluiten is openbaarmaking op grond van de Instellingswet verplicht en voor andere besluiten is ACM bevoegd tot openbaarmaking. Bij de afweging die ACM hierbij maakt, hanteert ACM openheid als uitgangpunt. ACM schoont het te publiceren besluit vooraf wel steeds van vertrouwelijke gegevens.

Bij sanctiebesluiten neemt ACM een publicatiebesluit, waarbij zij een wachttijd van 10 dagen aankondigt voor publicatie. Tegen de publicatie kunnen partijen in die tijd een voorlopige voorziening aanvragen. In 2015 heeft de voorzieningenrechter een aantal uitspraken hierover gedaan. Het betrof steeds boetebesluiten voor overtredingen waarvoor publicatie verplicht is op grond van de Instellingswet ACM.