Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Publieke aanbestedingen

Publieke aanbestedingen

"Kopafbeelding: publieke aanbestedingen"

ACM is alert op signalen over oneerlijke concurrentie bij publieke aanbestedingen. Publieke aanbestedingen leiden helaas niet altijd tot een eerlijke uitkomst. Als bedrijven vooraf met elkaar overleggen om de aanbesteding te manipuleren, leidt dat tot een oneerlijke uitkomst. Het mogelijke gevolg is dat de overheid meer belastinggeld moet uitgeven dan wanneer de aanbesteding eerlijk zou zijn verlopen.

ACM gaf in 2015 voorlichting aan inkopers over concurrentierisico's bij publieke aanbestedingen. Ook had ACM aandacht voor mogelijke misstanden bij overheidsaanbestedingen in de ICT-sector.

De uitkomsten van aanbestedingen kunnen informatie opleveren over mogelijke oneerlijke concurrentie door de betrokken bedrijven. ACM vroeg daarom bij TenderNed aanbestedingsgegevens op en analyseert deze gegevens om mogelijke problemen op te sporen.