Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Rechtspraak

Rechtspraak

"Kopafbeelding: rechtspraak"

In 2015 deden de rechtbank Rotterdam en het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in totaal 58 uitspraken in zaken waarbij ACM partij is. Dit zijn er iets minder dan in voorgaande jaren. Wel waren er meer voorlopige voorzieningen die vrijwel allemaal over de publicatieplicht van besluiten van ACM gaan. Deze uitspraken geven een beeld van hoe de rechter oordeelt over het werk van ACM.