Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Regeldruk in de financiële sector

Regeldruk in de financiële sector

"Kopafbeelding: regeldruk in de financiele sector"

ACM publiceerde in 2014 een studie over de toetredingsbarrières in de bancaire sector. ACM gaf op basis hiervan 9 aanbevelingen aan de minister van Financiën en de andere leden van het kabinet om de concurrentie in de bankensector te vergroten.

ACM adviseerde onder meer om de bestaande wet- en regelgeving te verminderen of te vereenvoudigen. Daardoor kunnen partijen makkelijker toetreden tot de bancaire sector en neemt de concurrentie tussen banken toe. Naar aanleiding hiervan heeft het ministerie van Financiën opdracht gegeven om de wetten, regels en administratieve lastendruk nader te bekijken. Dit onderzoek naar de regeldruk in de financiële sector is in 2015 uitgevoerd door Actal, het Adviescollege toetsing regeldruk.

Actal komt onder andere tot de conclusie dat de minister van Financiën de drempels voor toetreding en de administratieve lastendruk voor kleinere banken inderdaad kan verlagen. De minister gaat kijken naar het hele vergunningenproces en naar proportionele regelgeving. Hij schrijft in een brief aan de Tweede Kamer (pdf, 210Kb) dat hij het idee van een 'bankvergunning-light' verder gaat uitwerken. Zo'n vergunning houdt er rekening mee dat kleine of nieuwe banken minder risico vormen voor de financiële stabiliteit en verlaagt voor hen de toetredingsdrempels.

ACM is blij dat haar aanbevelingen uit 2014 op deze manier opvolging hebben gekregen.