Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Regionale netbeheerders gas en elektriciteit

Regionale netbeheerders gas en elektriciteit

""

Belangrijke vraagstukken met betrekking tot de regionale netbeheerders zijn door het CBb gunstig beoordeeld. Zo mocht ACM de vergoeding van kosten van 'decentrale invoeding' (DCO) in de samengestelde output verwerken in plaats van deze afzonderlijk op te nemen. Dit mocht vanwege een recente wetswijziging. ACM gaf verder een schatting van de productiviteitsverandering. Dit is de mate waarin netbeheerders door bijvoorbeeld technologische ontwikkelingen effici├źnter kunnen worden. Deze schatting keurde het CBb ook goed. ACM mocht deze schatting baseren op gegevens over de transportdienst en niet ook op de kosten van de aansluitdienst. ACM wist overtuigend aan te tonen, aldus het CBb, dat dit laatste niet mogelijk was. Dat oordeel geldt ook voor de problematiek rond lokale heffingen (precario) en de compensatievergoedingen die netbeheerders moeten uitbetalen bij transportonderbrekingen. Het CBb bepaalde dat ACM de waardebepaling voor de afgekochte precariorechten mag verminderen als de netbeheerder zelf al afschrijvingen heeft gedaan. Voor de compensatievergoedingen, die netbeheerders moeten betalen in geval van storingen, bepaalde het CBb dat deze voor rekening van de netbeheerder komen. Bovendien mogen zij deze niet via de tarieven weer bij de afnemers in rekening brengen. ACM kreeg wel de opdracht om de gekozen standaardisering van de periodieke aansluitdienst nader te motiveren, omdat die mogelijk onevenredig uitpakt voor Liander.