Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Regulering

Regulering

ACM reguleert de markten voor energie, telecom, post en vervoer. Dit zijn markten met weinig aanbieders, waarbij soms zelfs sprake is van een monopolist. De regulering heeft tot doel om consumenten meer keuzemogelijkheden te bieden en te waarborgen dat ze diensten tegen een goede kwaliteit en betaalbare prijs kunnen krijgen.

Deze complexe markten vragen om een professionele aanpak van de toezichthouder. Per markt verschillen de instrumenten die ACM kan inzetten. Voor energiebedrijven die vanwege hun natuurlijke monopolie niet kunnen concurreren stelt ACM onder meer de tarieven vast. Op de telecom- en postmarkt kan ACM netwerken openstellen. Zo kan de concurrentie gebruikmaken van deze netwerken om diensten te leveren. Dit leidt tot meer keuze voor consumenten en bedrijven. Op enkele vervoermarkten ziet ACM er bijvoorbeeld op toe dat monopolisten niet meer kosten in rekening brengen dan is toegestaan.