Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Regulering en motivering van keuzes

Regulering en motivering van keuzes

""

In 2015 deed het CBb tussenuitspraken in de 4 methodebesluiten voor de landelijke en regionale netbeheerders van gas en elektriciteit. De tussenuitspraken gingen over verschillende juridische en technische vragen. Op sommige punten kreeg ACM gelijk en op andere niet. ACM moet op onderdelen herstelbesluiten nemen. De einduitspraken moeten nog volgen.