Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Regulering postmarkt

Regulering postmarkt

""

ACM houdt toezicht op de naleving van de Postwet 2009. Die wet stelt onder meer eisen aan de tarieven van de universele postdienst, waaronder ook de postzegelprijs. Ook zijn er eisen aan de bezorging door PostNL. ACM onderzoekt jaarlijks of PostNL aan deze eisen voldoet. Voor 2014 was dat het geval. Daarnaast heeft de Postwet als doel om de concurrentie op de postmarkt te bevorderen. PostNL moet daartoe zijn sorteer- en bezorgnetwerk openstellen voor andere postvervoerders tegen dezelfde voorwaarden als aan zijn eigen klanten. Daar houdt ACM toezicht op.

In 2015 heeft ACM: