Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Reikwijdte van wettelijke bepalingen/normen

Reikwijdte van wettelijke bepalingen/normen

"Kopafbeelding: reikwijdte van wettelijke bepalingen/normen"

Er zijn algemene wettelijke begrippen en open normen in de wet- regelgeving. ACM vult deze begrippen en normen in wanneer zij deze toepast in een besluit. Vervolgens toetst de rechter of de uitleg die ACM heeft gegeven juist is. In 2015 kwamen de volgende zaken aan de orde:

  • Het CBb volgde ACM niet in de reikwijdte die zij gaf aan de geheimhoudingsplicht in de Elektriciteits- en Gaswet
  • In een zaak over de 'zorgplicht' in de Telecommunicatiewet (TW) volgde de rechtbank de uitleg die ACM aan deze term gaf
  • De open norm van begrippen zoals "mededingingsbeperking" in de Mededingingswet gaf aanleiding tot interessante rechtspraak over de reikwijdte en toepassing van het kartelverbod in de Sloopbedrijven-zaak, de LHV-zaak en FNV Kiem