Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Ruimte voor samenwerking in eerstelijnszorg

Ruimte voor samenwerking in eerstelijnszorg

"Kopafbeelding: samenwerking in eerstelijnszorg"

In september bevestigde ACM in de 'Uitgangspunten toezicht eerstelijnszorg' de mogelijkheden voor samenwerking tussen zorgaanbieders in de eerste lijn.

ACM maakte duidelijk hoe zij samenwerking in het belang van patiënten en verzekerden wil stimuleren en schadelijke samenwerking wil voorkomen. ACM ziet voldoende ruimte voor samenwerking zonder dat de mededingingsregels in het gedrang komen.

ACM moedigt samenwerking tussen partijen in het veld aan om de zorg te verbeteren, met de belangen van patiënten en verzekerden voor ogen. In veel gevallen zullen de voordelen voor patiënten en verzekerden opwegen tegen de nadelen en kunnen partijen het initiatief probleemloos voortzetten. Dat zijn bijvoorbeeld initiatieven om de kwaliteit van behandelingen te verbeteren of om nieuwe behandelmethoden en innovatieve technologieën te introduceren. Ook overleg tussen zorgaanbieders in een regio of stad of met zorgverzekeraars over ontwikkelingen in de zorg is toegestaan.

Als ACM signalen krijgt dat de samenwerking mogelijk schadelijk uitpakt, kan ACM bijstelling verlangen van het initiatief. ACM rekent op signalen van betrokken partijen zoals zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen of beroepsbeoefenaren die zich geschaad voelen. Als de partijen het initiatief snel aanpassen, zal ACM geen aanleiding zien voor verdere actie.

De mededingingsregels zijn met de komst van deze uitganspunten niet veranderd. Als partijen collectief onderhandelen om bijvoorbeeld een hogere prijs af te dwingen of wanneer zij onderling patiënten verdelen, is dit niet goed voor patiënten en verzekerden. Dit soort afspraken drijft de zorgkosten op en beperkt de keuzemogelijkheden voor patiënten.