Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Samenwerkingsprotocollen

Samenwerkingsprotocollen

"Kopafbeelding: samenwerkingsprotocollen"

Voor het oplossen van marktproblemen zoekt ACM vaak de samenwerking op professioneel vlak met andere toezichthouders en belangenorganisaties. Het vastleggen van afspraken in protocollen helpt om de samenwerking effectief en efficiënt te laten verlopen.

Actualisering samenwerkingsprotocollen

In het verleden zijn enkele samenwerkingsprotocollen gesloten door de NMa, OPTA en de Consumentenautoriteit. ACM vernieuwde in 2015 de samenwerkingsprotocollen met de volgende toezichthouders en belangenorganisaties:

ACM zal verder werken aan de actualisering van de samenwerkingsprotocollen met onder meer: Autoriteit Persoonsgegevens, Inspectie Leefomgeving en Transsport, De Nederlandsche Bank, Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

De andere samenwerkingsprotocollen blijven van kracht totdat ACM ze heeft vernieuwd. ACM streeft ernaar zo snel mogelijk klaar te zijn met de actualisering van alle samenwerkingsprotocollen.