Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Sancties

Sancties

""
Tabel 6: Overzicht sancties
Consumenten-bescherming Energie Mededinging Telecom & Post Vervoer
Boetes (in miljoen euro) 1,3 - 15,2 8,0 -
Aantal zaken waarin een boete is opgelegd 2 - 5 2 -
doorlooptijd (dgn) 101 n.v.t. 367 164 -
wettelijke doorlooptijd (dgn) 91 91 91 91 91
wettelijke doorlooptijd bij verdaging (dgn) 182 182 182 182 182
percentage zaken waarin wettelijke doorlooptijd (al dan niet met verdaging) gehaald is 50% 20% 50%
Aantal malen onderneming beboet 2 - 6 2 -
Aantal boetes feitelijk leidinggevers 4 - 7 - -

In 2015 heeft ACM een aantal boetes opgelegd naar aanleiding van overtredingen van de wetten waarop zij toezicht houdt. In één zaak zitten er soms meerdere ondernemingen die beboet zijn. In sanctiezaken heeft ACM vaak te maken met langlopende procedures. In 2015 heeft ACM 11 boetes aan feitelijk leidinggevers opgelegd. In veel gevallen hebben partijen bezwaar aangetekend tegen bovengenoemde boetebesluiten.