Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Sloopbedrijven

Sloopbedrijven

""

De rechtbank Rotterdam bevestigde dat 2 bedrijven hun inschrijfgedrag niet onderling mogen afstemmen, ook als er meerdere andere inschrijvers bij een aanbesteding zijn. Dit kan een inbreuk op het kartelverbod opleveren.

De rechtbank Rotterdam onderschrijft de besluiten waarin ACM 2 sloopbedrijven heeft beboet voor 'cover pricing' (prijslenen). Een onderneming die de aanbesteding niet wilde winnen, maar die wel in beeld wilde blijven bij de aanbestedende dienst, 'leende' een prijs van een concurrent. Noch de Aanbestedingswet noch de Mededingingswet geven hiervoor bijzondere regels. Volgens ACM is er sprake van ontoelaatbaar gedrag omdat de betrokken bedrijven de essentie van het concurrentiespel bij een aanbesteding aantasten. Zij bepalen hun offerteprijs niet zelfstandig, terwijl de opdrachtgever dat wel mag verwachten omdat dit de essentie van een aanbesteding is. Daarom is er sprake van een overtreding van de Mededingingswet. Cover pricing is naar het oordeel van de rechtbank een strekkingsbeding. In dat geval hoeft ACM niet meer te onderzoeken of en in welke mate een gevolg van deze gedraging daadwerkelijk intreedt. De ondernemingen konden aan deze overtreding niet ontsnappen met een beroep op de bagateluitzondering van artikel 7 Mededingingswet. De bagateluitzondering is een uitzondering gericht op bedrijven met een klein marktaandeel. De daarin genoemde drempels/ondergrens moet(en) per concrete aanbesteding worden beoordeeld zodat in dit geval de drempel werd overschreden.