Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Snelle aanpak ACM beschermt consument

Snelle aanpak ACM beschermt consument

"Kopafbeelding: snelle aanpak ACM beschermt consument"

ACM wil schadelijk gedrag van bedrijven waarvan consumenten last hebben, zo snel mogelijk stoppen. Soms komen er over een bepaalde praktijk of over een bepaald bedrijf veel meldingen binnen. ACM gaat dan na of de zaak zich leent voor een snelle aanpak. Daarmee kan zij problemen voor consumenten op een snelle en efficiënte manier oplossen met een duurzaam resultaat.

In 2015 heeft ACM zich onder andere gericht op bedrijven met eenzelfde handelspraktijk en op bedrijven in dezelfde sector. Deze aanpak van ACM is niet vrijblijvend voor bedrijven. Daarom heeft ACM eind 2015 alle eerder aangesproken bedrijven nogmaals gecontroleerd.

Ongevraagde vervolgzendingen

Bedrijven benaderen consumenten via advertenties op sociale media of websites om gratis kennis te maken met hun producten of diensten. Het komt regelmatig voor dat consumenten zich via deze proefzending onbewust abonneren op vervolgzendingen. Wanneer zij vervolgens niet betalen voor de vervolgzendingen, krijgen zij aanmaningen of soms zelfs een incassobureau op zich afgestuurd om toch te betalen. Veel consumenten voelen zich dan geïntimideerd of denken dat ze zelf niet goed hebben opgelet en besluiten daarom alsnog te betalen. Volgens de wet hoeven ze echter niet te betalen als zij niet expliciet hebben ingestemd met betaalde vervolgzendingen.

In juni 2015 heeft ACM met de campagne "Niet besteld? Geef geen geld!" consumenten laten zien dat zij niet alleen staan en dat de wet hen beschermt.

Sportscholen

Sportschoolketen Fit for Free hanteerde voorwaarden die niet strookten met de consumentenregels. Bovendien vermeldde het bedrijf de prijzen van de sportschoolabonnementen niet duidelijk en volledig op zijn website. ACM heeft Fit for Free hierop aangesproken en gesommeerd dit aan te passen. De sportschoolketen heeft hierop haar voorwaarden en prijsstelling gewijzigd. ACM heeft daarna 10 andere grote sportschoolketens, waarover zij meldingen van consumenten ontving, aangesproken op de voorwaarden die zij hanteerden en de wijze waarop zij hun prijzen vermeldden. Deze sportscholen hebben hierop hun werkwijze aangepast. In 1 geval gebeurde dit nadat ACM had gedreigd met een boete.

Nacontrole bij ruim 40 bedrijven

Eind november 2015 heeft ACM bij ruim 40 bedrijven een nacontrole gedaan. Deze bedrijven waren eerder in de periode 2014-2015 door ACM aangesproken omdat ze bepaalde regels van het consumentenrecht overtraden. De bedrijven hadden vervolgens hun gedrag aangepast. Om te zorgen voor een blijvend effect, controleerde ACM of de bedrijven de regels nog steeds naleefden. Bij 3 bedrijven was dat niet het geval. Zij kregen hiervoor direct een last onder dwangsom, waarna zij alsnog hun werkwijze hebben aangepast. ACM informeerde de andere bedrijven dat het resultaat goed was.