Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Snelle interventies

Snelle interventies

""

Snelle interventies zijn erop gericht om snel in contact te treden met een handelaar om een (vermoedelijke) inbreuk op consumentenrecht te doen staken en - waar mogelijk - te komen tot compensatie van gedupeerden.

Niet alle snelle interventies zijn uit te drukken in het voorkomen van financiële consumentenschade. ACM heeft dit jaar voor 2 snelle interventies de opbrengst kunnen schatten. Het betreft publieke waarschuwingen van ACM aan consumenten over webshops CombiWebshop en Royal Outlet, vanwege het niet leveren van bestelde producten.

Per snelle interventie schatte ACM de opbrengst door de gemiddelde schade per consument te vermenigvuldigen met het (al dan niet geschatte) aantal gedupeerde consumenten.