Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Spamklacht

Spamklacht

""

ACM houdt toezicht op de naleving van de regels over spam. Op de website www.spamklacht.nl kunnen klachten over spam worden ingediend. In 2015 ontving ACM 26.656 klachten over spam.

Tabel 20: Spamklacht meldingen
Type Aantal meldingen
E-mail 25.807
SMS 459
Fax 11
Telefonisch 150
Sociale Media 32
Overig 197
Totaal 26.656