Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Sportschoolketens passen voorwaarden aan

Sportschoolketens passen voorwaarden aan

""

ACM heeft 11 grote sportschoolketens aangesproken op het hanteren van onduidelijke voorwaarden. Het ging om informatie over tarieven, het opzeggen van abonnementen, en het recht op bedenktijd na het afsluiten van een abonnement. Ruim 500.000 consumenten hebben daardoor baat bij sportievere voorwaarden.

ACM schatte de opbrengst door de gemiddelde schade per consument - conservatief geschat op basis van abonnementskosten en opzegkosten - voor elk van deze onderwerpen te vermenigvuldigen met het aantal betrokken abonnementhouders. Indien mogelijk gebruikte ACM het aantal gedupeerde consumenten en anders heeft ACM het aantal klachten vermenigvuldigd met 20, volgens de bestaande berekeningsmethode. ACM neemt aan dat dit effect 2 jaar duurt.