Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Tarieven voor het loodsen dalen in 2016

Tarieven voor het loodsen dalen in 2016

""

Loodsen hebben een monopolie in de Nederlandse zeehavens. ACM is op grond van de Loodsenwet belast met het toezicht op de loodsgeldtarieven. In 2015 heeft ACM het toerekeningssysteem voor de kosten van diensten en taken van het loodswezen voor 2016 tot en met 2018 goedgekeurd. Daarnaast heeft ACM de loodsgeldtarieven beoordeeld en vastgesteld voor 2016. De tarieven die de loodsen in rekening brengen om schepen de haven in en uit te leiden dalen in 2016 ten opzichte van 2015 met 1,7%.

ACM beoordeelt voorstel loodsen

ACM stelt jaarlijks de loodsgeldtarieven vast. De tariefbesluiten gelden voor de 6 Nederlandse zeehavenregio's:

  • Delfzijl/Eemshaven
  • Harlingen/Terschelling
  • Den Helder
  • Amsterdam-IJmond
  • Rotterdam-Rijnmond
  • Scheldemonden

ACM beoordeelt daarvoor het voorstel dat de Nederlandse Loodsencorporatie halverwege het jaar indient. ACM mag afwijken van het voorstel als zij vindt dat dit voorstel er niet voor zorgt dat loodsen efficiënt werken of als sprake is van bijzondere omstandigheden.

Daarnaast moest ACM dit jaar ook een besluit voor de loodsgeldtarieven over 2014 en 2015 aanpassen na een uitspraak van de rechter in maart 2015. De reden dat ACM de aanpassing moet doorvoeren is dat voor de regio Scheldemonden de tarieven in 2014 gemiddeld genomen veel hoger uitvielen dan was voorzien bij de invoering van de nieuwe loodsgeldtariefstructuur in dat jaar.

Overgangsregeling van kracht in 2016

Door vaststelling van nieuwe loodsgeldtarieven voor 2014 en 2015 is de gemiddelde tariefstijging voor de regio Scheldemonden kleiner geworden. Als gevolg van de aanpassing ontstonden er in 2016 voor bepaalde scheepsklassen onverwachte tariefstijgingen ten opzichte van de oorspronkelijke tarieven voor 2014 en 2015. Om het onverwachte effect van deze tariefstijgingen op te vangen, geldt in 2016 een overgangsregeling. Hierbij wordt de frequentiekorting vastgesteld volgens het schema van de frequentiekorting zoals dat gold in 2014 en 2015.

Tarieven dalen licht in 2016

Ten opzichte van de oorspronkelijke tarieven voor 2015 zou het gemiddelde tarief in 2016 met bijna 3% dalen. De reden hiervoor is dat het aantal loodsreizen stijgt. De vaste kosten kunnen dan over meer loodsreizen verdeeld worden. Door het invoeren van de overgangsregeling bedraagt de tariefdaling in 2016 gemiddeld bijna 1,7%.