Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2016
Taxizaken

Taxizaken

De rechtbank Rotterdam heeft geoordeeld dat de ACM ten onrechte boetes heeft opgelegd aan 2 taxiondernemingen en hun feitelijk leidinggevenden in de regio Rotterdam. De taxiondernemingen hadden in samenwerkingsovereenkomsten afspraken gemaakt over de verdeling van aanbestedingen van contractueel taxivervoer.

Onvoldoende onderzoek ACM geografische markt

De ACM heeft volgens de rechtbank onvoldoende onderzoek gedaan naar de geografische markt. De rechtbank meent dat de ACM onvoldoende heeft onderbouwd waarom geen sprake is van een landelijke taximarkt zoals de ACM eerder in het concentratiebesluit Veolia-Transdev wel had aangenomen. De rechtbank vindt dat een goede geografische marktafbakening nodig is om vast te kunnen stellen of partijen niet een uiterst zwakke positie op de markt hebben. Ook kan dan pas worden bepaald of de bagatelbepaling van de Mededingingswet van toepassing is. Die bepaling kent een minimum marktaandeel als ondergrens voor het vaststellen van een overtreding. Nu deze toets niet kan plaatsvinden, kan ook geen overtreding worden vastgesteld. Omdat de ACM de ondernemingen niet mocht beboeten, vernietigt de rechtbank ook de boetes voor de feitelijk leidinggevenden.

Tegen de vernietigde boetes van de ondernemingen heeft de ACM hoger beroep ingesteld bij het CBb, maar niet tegen de vernietiging van de boetes van de feitelijk leidinggevenden.