Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Toelichting van ACM aan het parlement

Toelichting van ACM aan het parlement

"Kopafbeelding: toelichting ACM aan parlement"

ACM geeft regelmatig een toelichting aan de Eerste en Tweede Kamer (het parlement) over haar werk of specifieke markten waarover ACM veel expertise heeft. Dat gebeurt tijdens hoorzittingen, rondetafelgesprekken of technische briefings, bijvoorbeeld georganiseerd door de vaste commissies van de Tweede Kamer.

Toelichting marktanalysebesluit ontbundelde toegang

Tijdens een technische briefing in februari 2015 lichtte Johan Keetelaar, directeur Telecom, Vervoer en Post van ACM, in de Tweede Kamer toe waarom ACM in 'het marktanalysebesluit ontbundelde toegang' alleen KPN reguleert. Dit vond plaats in het kader van de wens van de Tweede Kamer om ook de kabel open te stellen.

ACM geeft richting aan invulling nieuwe Warmtewet

In februari 2015 vond ook een rondetafelgesprek plaats over de Warmtewet. ACM pleitte in het kader van de door EZ uit te voeren evaluatie van de Warmtewet voor onderzoek naar het Niet-Meer-Dan-Anders-principe (NMDA). Dit principe houdt in dat huishoudens met warmte niet meer betalen voor hun verwarming en warmwatergebruik dan huishoudens met gas.

Advies over commerciële activiteiten van netwerkbedrijven op de energiemarkt

ACM nam in maart 2015 deel aan een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over de rol van netbeheerders in de energietransitie. ACM adviseerde om de commerciële activiteiten van netbeheerders te beperken. Zo kunnen netwerkbedrijven geen voordelen behalen die andere commerciële partijen niet hebben. Ook wees hij op de financiële risico's die netbeheerders lopen als gevolg van commerciële avonturen. ACM bevordert hiermee een gelijk speelveld en leveringszekerheid.

Toelichting analyse van de afspraken over de Kip van Morgen

Op 4 april 2015 organiseerde de vaste commissie voor Economische Zaken (EZ) van de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over de analyse van de ACM betreffende 'de Kip van Morgen'. Chris Fonteijn, bestuursvoorzitter van ACM, nam deel aan dit rondetafelgesprek. Hij lichtte toe hoe ACM tot de conclusie was gekomen dat de afspraken tussen supermarkten, producenten en verwerkers over 'de Kip van Morgen' de concurrentie beperken op de markt voor de verkoop van kippenvlees aan consumenten.

Rondetafelgesprek over fusies in de zorgsector

Op 29 juni 2015 organiseerde de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over de fusies in de zorg. ACM leverde hiervoor een schriftelijke bijdrage (position paper). Hierin stelt ACM dat uit de uitvoeringspraktijk van zowel ACM als de NZa volgt dat zorgaanbieders in veel gevallen kunnen fuseren zonder dat er mededingingsrechtelijk een probleem ontstaat. Waar dit wel zo is treedt ACM op.

Toelichting over vervoer en post

ACM lichtte verder op het gebied van regulering aan het parlement toe hoe de systematiek van de toerekening van de kosten van Schiphol werkt. Het gaat dan om de kosten die Schiphol voor de luchtvaartactiviteiten maakt. Tijdens een technische briefing in november 2015 gaf Johan Keetelaar, directeur Telecom, Vervoer en Post van ACM, het parlement inzicht in de kostentoerekeningssystematiek van de universele postdienst. Op vervoergebied sprak ACM tijdens een rondetafelgesprek over de toekomst van het betalen in het openbaar vervoer. ACM ging bijvoorbeeld in op de vraag of aanvullende regulering van toegang tot de mobiliteitsmarkt nodig en wenselijk is.