Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Toetreding in de bancaire sector

Toetreding in de bancaire sector

"Kopafbeelding: toetreding bancaire sector"

De concurrentie in de bancaire sector speelt een rol bij de keuzes die consumenten en bedrijven hebben op het gebied van betalen, sparen en lenen.

ACM deed in 2015 onderzoek naar de concurrentie op de markt voor financiering aan het midden- en kleinbedrijf (mkb). ACM concludeerde dat de concurrentie op deze markt niet optimaal is. ACM publiceerde tegelijkertijd met het onderzoeksrapport een visuele samenvatting.

In 2014 onderzocht ACM hoe de concurrentie tussen banken beter kan, zodat er meer keuze komt voor consumenten en bedrijven. De aanbevelingen van ACM op basis van dit onderzoek kregen in 2015 een vervolg: de minister van Financiën verzocht Actal om onderzoek te doen naar de regeldruk in de financiële sector. Dit onderzoek kwam in 2015 uit.