Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Toezeggingsbesluit

Toezeggingsbesluit

""

Het opleggen van een boete of een last onder dwangsom is niet het enige, en ook niet altijd het meest effectieve, instrument voor ACM om een marktprobleem op te lossen. Een goed alternatief is het nemen van een toezeggingsbesluit. Een toezeggingsbesluit vereist een initiatief van een marktorganisatie of onderneming. Deze kan ACM verzoeken om bepaalde toezeggingen bindend te verklaren om de gesignaleerde mededingingsproblemen op te lossen. Met het nemen van een toezeggingsbesluit vervalt de bevoegdheid van ACM om voor dezelfde gedragingen een boete op te leggen.

In de zaak Buma/Stemra was de rechtbank het met ACM eens dat een toezeggingsbesluit in dit geval doelmatiger was voor het oplossen van de geconstateerde mededingingsproblemen dan het opleggen van een boete. Ook vond de rechtbank dat ACM voldoende aannemelijk had gemaakt dat Buma/Stemra de toezeggingen op controleerbare wijze zal naleven. ACM heeft terecht een toezeggingsbesluit genomen en heeft de resterende onderdelen van de klacht van de muziekauteur op basis van prioritering kunnen afwijzen.