Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Toezicht op juist gebruik van 06-nummers

Toezicht op juist gebruik van 06-nummers

""

ACM beheert de nummervoorraad in Nederland. In 2015 heeft ACM het toezicht op telecomaanbieders voor het juiste gebruik van 06-nummers verscherpt. Onjuist gebruik van 06-nummers kan er namelijk toe leiden dat er schaarste ontstaat aan 06-nummers. Telecomaanbieders mogen 06-nummers alleen inzetten om mobiel mee te bellen en niet voor mobiele datacommunicatie. Voor mobiele datatoepassingen dienen aanbieders volgens het Nummerplan 097-nummers te gebruiken.

097-nummers voor mobiele datatoepassingen

Sinds 1 juli 2014 is het verplicht om 097-nummers te gebruiken voor apparaten die via een internetaansluiting gegevens uitwisselen. Door een simkaart met een telefoonnummer wisselen apparaten gegevens uit met het internet. Voorbeelden zijn tablets, navigatiesystemen, ondergrondse afvalcontainers, slimme energiemeters en snoepautomaten. ACM verwacht dat het aantal apparaten met datacommunicatietoepassingen in de toekomst blijft groeien.

ACM constateerde dat telecomaanbieders achterbleven met het inzetten van 097-nummers voor deze apparaten en daarvoor nog steeds 06-nummers gebruikten. ACM organiseerde daarom op 27 november 2015 een bijeenkomst voor 097- en 06-nummerhouders. Tijdens de bijeenkomst informeerde ACM de nummerhouders over het juiste gebruik van 097- en 06-nummers. ACM riep nummerhouders op hun systemen in te richten op het gebruik van 097-nummers voor mobiele datatoepassingen en de informatievoorziening over het gebruik van 06- en 097-nummers op orde te brengen.