Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Veilinggelden

Veilinggelden

""

Nederlandse interconnectoren verbinden het elektriciteitsnet met het buitenland (onder andere België en Duitsland). Wanneer de vraag naar capaciteit groter is dan het aanbod, bijvoorbeeld bij substantiële prijsverschillen tussen Nederland en Duitsland, kan TenneT deze capaciteit via veilingen beschikbaar stellen. De geïnde veilinggelden dient TenneT aan te wenden ten behoeve van de consument. Dit doet het door te investeren in het oplossen van grenscapaciteitsproblemen of de gelden te gebruiken voor tariefverlaging. Het is echter onduidelijk wanneer TenneT deze gelden zou aanwenden.

ACM vindt dat er meer dan voldoende veilinggelden beschikbaar zijn. Daarom hebben ACM en TenneT afgesproken in de "Bevoegdhedenovereenkomst ACM en TenneT veilinggelden" dat TenneT de huidige veilinggelden moet gebruiken ten behoeve van tariefverlaging. Daarnaast is afgesproken om toekomstige interconnectorprojecten niet langer uit de veilinggelden te financieren. De bevoegdhedenovereenkomst geldt tot en met 2025. Door het optreden van ACM komen de veilinggelden eerder beschikbaar. Wanneer TenneT de gelden anders zou aanwenden is onduidelijk.

Het CPB was in zijn plausibiliteitstoetsen kritisch op het meerekenen van de veilinggelden, omdat ze ook gebruikt konden worden voor toekomstige investeringen. Met de bevoegdhedenovereenkomst is dit niet meer mogelijk. Daarom neemt ACM voor de berekening van de opbrengst de waarde van de nu beschikbare veilinggelden en trekt ACM de voorziene investeringen in interconnectoren daar van af. Dit is zo'n 250 miljoen euro. Dit is de opbrengst voor de consument over de gehele periode dat de bevoegdhedenovereenkomst geldt, te weten 10 jaar. ACM rekent dus 25 miljoen euro per jaar als opbrengst voor de komende 10 jaar van deze interventie.