Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Verduidelijking praktijksituaties in huisartsenzorg

Verduidelijking praktijksituaties in huisartsenzorg

"Kopafbeelding: praktijksituaties huisartsenzorg"

ACM reageerde in juni 2015 schriftelijk op enkele praktijksituaties waarin huisartsen de mededingingsregels als belemmering ervaren om samen te werken.

De praktijksituaties waren aangedragen door de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). ACM wilde met deze informatie aan huisartsen en andere eerstelijns beroepsgroepen meer duidelijkheid geven over de mogelijkheden om samen te werken binnen de kaders van de Mededingingswet.

Uit de reactie van ACM op deze praktijksituaties volgt dat er veel ruimte is voor huisartsen om samen te werken. Het uitgangspunt voor ACM is dat de Mededingingswet geen samenwerkingsvormen belemmert die voordelen opleveren voor patiënten en verzekerden. Dat is volgens ACM bijvoorbeeld het geval bij samenwerking die gericht is op een verbetering van de zorg voor de patiënt of een vergroting van de doelmatigheid voor de premiebetalende verzekerde. Volgens ACM kunnen er wel nadelen voor patiënten en verzekerden ontstaan als huisartsen overgaan tot het gezamenlijk vaststellen van de hoogte van vergoedingen of het verdelen van patiënten om de praktijkomzet veilig te stellen.