Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Verhoging boetemaxima

Verhoging boetemaxima

"Kopafbeelding: verhoging boetemaxima"

Op 22 december 2015 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel 'Verhoging boetemaxima ACM'. Hierin staat een aantal nieuwe uitgangspunten voor de boetes die ACM oplegt.

Bij een overtreding van de wetten waarop zij toezicht houdt, kan ACM onder andere een boete opleggen. De boetes voor bedrijven kunnen nu oplopen tot 900.000 euro of, als dat meer is, een percentage van de jaaromzet (1% voor lichte overtredingen, 10% voor zware overtredingen). De hoogste van beide opties is het boetemaximum. Dit geldt voor alle overtredingen die ACM kan beboeten.

In de nieuwe wetgeving is voor kartelvorming de duur van de overtreding relevant voor het bepalen van het boetemaximum. Dit is anders dan de regels in andere lidstaten van de Europese Unie waar de maximumboete 10% van de jaaromzet is. De maximumboete in Nederland gaat omhoog naar 10% van de jaaromzet over de jaren van overtreding, met een maximum van 4 jaar. De maximale boete wordt verdubbeld bij herhaalde overtreding. De nieuwe wetgeving treedt naar verwachting op 1 juli 2016 in werking en geldt voor overtredingen die daarna plaatsvinden.

Labels