Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Verlaging tarieven kwaliteitsconversie van gas

Verlaging tarieven kwaliteitsconversie van gas

""

GTS, de netbeheerder voor het landelijk gastransport in Nederland, heeft onder meer als taak om het calorisch gehalte van gas geschikt te maken voor aflevering. Om gas in te voeden op de (Maasvlakte) LNG-terminal zorgt GTS ervoor dat het hoge calorisch gehalte van LNG geschikt gemaakt wordt voor invoering in het Nederlandse net. Afnemers betalen voor deze dienst via de transporttarieven. Deze kosten had GTS echter niet in het wettelijk maar in het commercieel domein verhaald.

Hierover hebben 3 afnemers een geschil voorgelegd bij ACM, specifiek over hun kosten tussen 1 september 2011 en 1 oktober 2014. In 2015 heeft ACM in een besluit besloten dat deze kosten via de wettelijke tarieven vergoed hadden moeten worden.

ACM schat, indien uit was gegaan van efficiënte kosten, dat de afnemers jaarlijks ongeveer 10 miljoen euro minder hadden betaald. Deze schatting baseert ACM op het verschil tussen de efficiënte kosten zoals ACM deze schat en de opbrengsten die GTS in de betreffende jaren met deze dienst heeft behaald. De duur van dit effect schat ACM op 3 jaar.