Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Voldoende informatie over duurzame energie

Voldoende informatie over duurzame energie

"Kopafbeelding: informatie over duurzame energie"

ACM vindt het belangrijk dat consumenten die kiezen voor duurzame energie voldoende informatie krijgen hierover.

Energieleveranciers informeren consument met zonnepanelen onvoldoende

Consumenten die elektriciteit opwekken met zonnepanelen mogen energie die ze 'over' hebben terugleveren aan het openbare net. Het verrekenen van de hoeveelheid energie die het energiebedrijf aan de consument levert met de elektriciteit die de consument teruglevert heet salderen. Voor energie die de consument per saldo teruglevert, moet het energiebedrijf een redelijke vergoeding betalen.

Veel energieleveranciers informeren consumenten met zonnepanelen onvoldoende over de manier van saldering en teruglevertarieven, terwijl ze dat wel verplicht zijn. ACM heeft de aanbieders hierop aangesproken en zal scherp monitoren of aanbieders hun informatievoorziening verbeteren. Gebeurt dit niet, dan zal ACM overgaan tot handhaving.

Groene stroom van energiebedrijf Innova was niet groen in 2013 en 2014

ACM controleert of een energiebedrijf bij alle geleverde groene stroom de juiste 'Garantie van Oorsprong' (GvO) gebruikt. Een energiebedrijf kan alleen met GvO aantonen dat geleverde stroom groen is. Het energiebedrijf moet de gekochte GvO's afboeken in de administratie. Dit zorgt ervoor dat een energiebedrijf elke kilowattuur groene stroom maar 1 keer kan verkopen.

ACM heeft geconstateerd dat Innova in 2013 onvoldoende GvO's heeft afgeboekt en in 2014 zelfs geen GvO's heeft afgeboekt. Innova bood zijn klanten groene stroom aan en kocht hiervoor GvO's in. Innova verzuimde echter in zijn administratie de benodigde GvO's af te boeken, waardoor deze klanten feitelijk grijze stroom hebben gekregen. ACM heeft daarom aan Innova aanvullende eisen in de vergunning opgelegd om stroom te mogen blijven leveren.