Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Voorlichting aan inkopers over concurrentierisico’s

Voorlichting aan inkopers over concurrentierisico’s

"Kopafbeelding: voorlichting aan inkopers"

ACM gaf in 2014 en 2015 voorlichting aan inkopers over de concurrentierisico's bij publieke aanbestedingen. Deze voorlichting leverde nieuwe signalen op over mogelijke problemen.

In september 2014 hebben experts van ACM bijvoorbeeld een week lang vragen van inkopers over mogelijke concurrentierisico's telefonisch beantwoord. Ook gingen medewerkers van ACM bij verschillende aanbestedende diensten op bezoek om presentaties hierover te geven.

In maart en december 2015 organiseerde ACM 2 bijeenkomsten voor inkopers over de concurrentierisico's bij publieke aanbestedingen. ACM informeerde de deelnemers hoe ze het manipuleren van aanbestedingen kunnen herkennen en voorkomen. ACM gaf hierbij ook enkele voorbeelden van kartelafspraken uit de praktijk. Inkopers konden individueel vragen stellen aan medewerkers van ACM. Ook konden zij signalen over mogelijke kartels aan ACM doorgeven.

De tips van ACM over het herkennen en voorkomen van verboden afspraken bij aanbestedingen zijn te vinden op de website van ACM en in een praktische folder.