Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
WACC

WACC

""

ACM had in al haar methodebesluiten een gelijkluidend deel voor de vermogenskostenvoet (WACC) opgenomen. Het CBb was het hiermee niet eens. Als uitgangspunt geldt dat een gereguleerde onderneming haar financieringskosten vergoed krijgt. De kostenvoet voor vreemd vermogen voor de komende reguleringsperiode die in de WACC wordt opgenomen, mag ACM niet afstemmen op de kosten van nieuw vreemd vermogen. Het is mogelijk dat de rentevergoeding voor vreemd vermogen niet overeenkomt met de werkelijke kosten voor vreemd vermogen. De kosten van al lopende leningen in de komende reguleringsperiode zijn namelijk soms hoger dan de verwachte kosten voor nieuwe leningen. ACM heeft ontoereikend gemotiveerd waarom zij in dit opzicht afwijkt van haar aanpak in eerdere reguleringsperioden. Het CBb heeft ACM opgedragen deze gebreken te herstellen.