Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Zienswijzen protonentherapie en borstkankerzorg

Zienswijzen protonentherapie en borstkankerzorg

Kopafbeelding: Consumentenzorg

In 2015 gaf ACM tweemaal een informele zienswijze over mogelijke samenwerkingen op het gebied van zorg voor mensen met kanker. Marktpartijen kunnen bij ACM een verzoek om een informele zienswijze indienen. ACM kan met een informele zienswijze meer duidelijkheid geven over de toepassing van de mededingingsregels in een specifiek geval.

Kansen voor behandelcentra protonentherapie

In maart 2015 gaf ACM antwoord op de vraag of zorgverzekeraars gezamenlijk bij één protonencentrum in Nederland protonentherapie voor de behandeling van kanker mogen inkopen.

Volgens ACM zijn de afspraken tussen zorgverzekeraars om gezamenlijk bij één protonencentrum in te kopen niet toegestaan volgens de mededingingsregels. Wel ziet ACM mogelijkheden voor gezamenlijke inkoop van protonentherapie in het buitenland.

Protonentherapie is een innovatieve manier voor de behandeling van bepaalde soorten kanker. Op dit moment is er geen behandelcentrum in Nederland; patiënten wijken nu uit naar het buitenland. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft 4 vergunningen afgegeven voor de bouw van dit soort behandelcentra in Nederland.

ACM gaf aan dat er zonder afspraken tussen de zorgverzekeraars één of meer behandelcentra komen. Bij meerdere centra ontstaat meer keuze voor patiënten. Als de zorgverzekeraars samen afspreken om een contract te sluiten met één behandelcentrum, vermindert dit de kans dat er andere centra worden opgericht.

Samenwerking ziekenhuizen voor betere borstkankerzorg

ACM stond toe dat 6 ziekenhuizen samenwerken voor betere borstkankerzorg. ACM geeft ruimte voor samenwerking tussen partijen die geen concurrenten zijn en die de kwaliteit en efficiency van hun zorg willen verbeteren.

In mei 2015 vroegen 6 ziekenhuizen aan ACM of zij met elkaar mochten samenwerken om hun borstkankerzorg op een hoger plan te brengen.

Zij willen hierover gezamenlijk met de zorgverzekeraars onderhandelen, die deze zorg vervolgens tegen uniforme voorwaarden kunnen inkopen. Deze 6 ziekenhuizen werken met elkaar samen in het samenwerkingsverband 'Santeon'.

ACM constateerde in dit geval dat de 6 betrokken ziekenhuizen zijn verspreid over Nederland en geen concurrenten van elkaar zijn. ACM concludeerde dat het gezamenlijk onderhandelen van de Santeon-ziekenhuizen met zorgverzekeraars over borstkankerzorg in de huidige situatie niet tot een merkbare beperking van de concurrentie zal leiden.