Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2016
Aandacht voor de kwetsbare consument

Aandacht voor de kwetsbare consument

Bij de keuze om het belang van consumenten centraal te stellen, gaat de ACM ervan uit dat de consument in de regel zelf het beste weet wat zijn belangen zijn en hoe hij die kan behartigen. Sommige kwetsbare groepen zijn, om uiteenlopende redenen, hiertoe minder goed in staat. De ACM heeft in 2016 een aantal handhavende acties uitgevoerd die in het belang van deze kwetsbare groepen consumenten waren.

Aandacht onterechte werkwijze in de incassosector

De ACM onderzocht in 2015 de incassosector. Daaruit bleek dat enkele incassobureaus vooral kwetsbare consumenten regelmatig duperen met hun werkwijze. Deze incassobureaus confronteren consumenten met onterechte vorderingen, berekenen onterechte kosten en hun rekeningen zijn onduidelijk, én zij zetten consumenten op ontoelaatbare wijze onder druk om te betalen. Eén van de bedrijven is tegen de boete van de ACM in bezwaar en beroep gegaan. Deze procedure loopt door in 2017.

Omdat consumenten niet of slecht op de hoogte zijn van hun rechten als het gaat om incassotrajecten, startte de ACM samen met de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in 2016 een voorlichtingscampagne om consumenten weerbaarder te maken tegen oneerlijke praktijken in de incassobranche. Onder het motto 'Incasso? Betaal, maar alleen als het klopt' roepen de ACM en de AFM consumenten op in actie te komen tegen onterechte, onjuiste of agressieve incasso's.

Boetes voor misleiding huursector

In 2016 beboette de ACM met in totaal van 985.000 euro 2 bedrijven en 3 feitelijk leidinggevenden voor ernstige misleiding van mensen bij hun zoektocht naar een geschikte goedkope huurwoning. Deze mensen werd een dure dienst verkocht, zonder dat zij zich ervan bewust waren waar ze precies mee instemden, wat het kostte en wat het opleverde. Beide bedrijven zijn nalatig geweest ten opzichte van een kwetsbare groep consumenten die op zoek waren naar betaalbare woonruimte. Één van de bedrijven is tegen de boete van de ACM in bezwaar en beroep gegaan. Deze procedure loopt door in 2017.

Pandhuizen beboet

Ook beboette de ACM in 2016 7 pandhuizen met in totaal 437.500 euro. De pandhuizen hebben consumenten een rente gerekend van 9% per maand, terwijl ze niet meer dan 4,5% per maand mogen vragen. Met deze boetes wilde de ACM een duidelijk signaal afgeven aan de sector. Consumenten die er voor kiezen een voorwerp als onderpand te geven in ruil voor geld, mogen niet worden geconfronteerd met te hoge kosten. De pandhuizen hebben bezwaar gemaakt tegen de boete van de ACM.