Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2016
ACM geeft voorlichting om kartels te voorkomen

ACM geeft voorlichting om kartels te voorkomen

In 2016 heeft de ACM eraan gewerkt om kartels in de sector havens en transport te helpen voorkomen. Dit hebben we gedaan door verschillende manier van voorlichting.

Kartels gaan nooit onopgemerkt

De ACM voerde vanaf juni 2016 campagne met de titel 'Kartels gaan nooit onopgemerkt' om de kennis over kartels te vergroten en kartelgedrag te melden. De campagne startte met een filmpje met een knipoog naar opsporingsmethoden van de ACM.

Onze website geeft veel informatie over kartels. We hebben een 'kartelcheck' gemaakt waarmee mensen kunnen checken of ze misschien te maken hebben met een kartel of hun kennis over kartels kunnen vergroten. Wij zijn ervan overtuigd dat meer kennis over kartels leidt tot meer 'gouden tips' over verboden afspraken en tot betere naleving van de regels.

LinkedIn ingezet

Als onderdeel van de campagne hebben ACM-kartelinspecteurs ruim 6500 LinkedIn profielen bezocht van personen die werken in de Rotterdamse haven of in de haven- & transport sector. De kartelinspecteurs lieten op LinkedIn een link achter die leidde naar meer informatie over kartels.

Het doel van deze LinkedIn bezoeken was informatief. Om duidelijk te maken dat de haven op de agenda staat, dat wij informatie bieden over kartels en open staan voor persoonlijk contact. Het resultaat was dat de ACM letterlijk een gezicht kreeg in de haven, we veel 'tegenbezoeken' kregen op LinkedIn, en de nodige concrete tips.

Nieuwe informatiepagina over concurrentie in de haven

We hebben op de ACM-website een aparte pagina gemaakt over concurrentie in de haven. We informeren op deze webpagina over eerlijke concurrentie in de haven en de regels hiervoor. We maken duidelijk wat er wel mag en wat niet. De regels zijn:

  1. U maakt geen afspraken met concurrenten om klanten te verdelen
  2. U maakt geen afspraken met concurrenten over de prijs
  3. U mag geen concurrentiegevoelige informatie delen
  4. U en uw concurrenten spreken niet over elkaars offerteprijzen of wie de aanbesteding mag winnen

Toespraak directeur Mededinging bij Havenseminar

Michiel Denkers, directeur Mededinging bij de ACM, sprak op woensdag 2 november 2016 op het Havenseminar in Rotterdam. Dit seminar ging over samenwerking in de haven en de Mededingingsregels. Onze boodschap was: samenwerking in deze havensector om de effici├źntie te verhogen, dat is goed voor de economie. Maar er moet ook eerlijke concurrentie zijn. Er zijn dus grenzen aan de samenwerking. Prijsafspraken, marktverdeling, bid-rigging (afspraken tussen bedrijven wie een aanbesteding gaat winnen) en het uitwisselen van concurrentiegevoelige informatie mogen niet.