Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2016
ACM maakt energie betaalbaar

ACM maakt energie betaalbaar

De ACM heeft nieuwe regels voor de tarieven van netbeheer vastgesteld. De tarieven voor 2017 zijn hierop gebaseerd.

ACM stelt nieuwe regels vast voor tarieven voor netbeheer

De ACM zorgt ervoor dat elektriciteit en gas betaalbaar blijven in de toekomst. De ACM heeft voor de periode 2017 tot en met 2021 nieuwe regels vastgesteld om te bepalen hoe hoog de inkomsten van de energienetbeheerders mogen zijn. Op basis van deze 'methodebesluiten' stelt de ACM ieder jaar de tarieven vast die netbeheerders mogen toepassen voor afnemers (bedrijven en consumenten).

De ACM heeft methodebesluiten vastgesteld voor de regionale netbeheerders elektriciteit en gas, voor de landelijke netbeheerder elektriciteit en voor de beheerder van het net op zee. In beide gevallen gaat het om netbeheerder TenneT. De methodebesluiten zijn bedoeld om te komen tot redelijke transporttarieven voor gas en elektriciteit voor de afnemers. Daarbij moeten netbeheerders hun investeringen - bijvoorbeeld in duurzaamheid- kunnen terugverdienen, voor zover deze efficiënt zijn. Zo betalen consumenten niet te veel, terwijl netbeheerders voldoende kunnen verdienen om te blijven investeren in een duurzame en betrouwbare energievoorziening.

Het methodebesluit voor de landelijke netbeheerder gas (Gasunie) zullen we in 2017 vaststellen.

Tarief voor regionaal transport elektriciteit omlaag en gas omhoog

Consumenten gaan in 2017 13 euro meer betalen voor het transport van elektriciteit en gas van hun regionale netbeheerder. De transporttarieven voor elektriciteit dalen met 5 euro per jaar, voor gas stijgen ze met 18 euro per jaar.

Tarief voor transport van elektriciteit via het hoogspanningsnet stijgt

De inkomsten van TenneT stijgen in 2017 met ongeveer 40 miljoen euro ten opzichte van de kosten in 2016. De toegestane inkomsten in 2017 zijn in totaal 508 miljoen euro. De stijging komt onder meer door grote investeringen die TenneT moet doen voor de uitbreiding van het hoogspanningsnet. Daarbij gaat het om binnenlandse verbindingen zoals de ringverbinding Randstad 380 KV en om grensverbindingen zoals de Doetinchem-Wesel verbinding tussen Nederland en Duitsland en de COBRA-kabel tussen Nederland en Denemarken.

Daarnaast mag TenneT in 2017 ruim 22 miljoen euro aan inkomsten hebben voor zijn taken als netbeheerder van het elektriciteitsnet op zee. Dat heeft de ACM bepaald. De minister van Economische Zaken heeft voor deze inkomsten een subsidie aan TenneT verstrekt.